Portfolio > Archive

meadow Street, Autumn
Oil on Canvas
20 x 24
2015
Meadow Street Window
Oil on canvas
12 x 16 inches
2015
Stockholm Street
oil on canvas
2014
56 Bogart Street
oil on canvas
5 x 8 ft.
2014
Hudson
oil on canvas
2013
Studio 2
oil on canvas
2014
Self Portrait
oil on paper
8 x 6in.
2013
Ben and I
oil on paper
8 x 11in.
2013
The First
oil on masonite
12 x 16 in.
2011
A Very Empty Room
oil on canvas
12 x 15 in.
2011
oil on masonite
6 x 11"
December 2011
Tight Space
oil on masonite
3 x 4 ft.
2011
oil on masonite
2 x 4 ft.
2012
Red Seat
oil on masonite
12 x 16 in.
December 2010
oil on masonite
11 x 16 in.
2012
oil on masonite
11 x 16 in.
2012
oil on masonite
11 x 16 in.
2012
oil on masonite
11 x 16 in.
2012
Self Portrait or Bacon
oil on canvas
2 x 3 ft.
2012